Kako prijaviti aktivnost ?

Kliknite na opciju izbornika Prijava korisnika, a za prijavu koristite se postojećim e-mail računom, te slijedite upute u prijavnom obrascu.
Ispravno popunjen obrazac će nam pomoći predstaviti vašu aktivnost na primjeren načini i tako osigurati bolju vidljivost vašeg rada na stranicama Festivala znanosti.
Prijavom u sustav moći ćete dopunjavati ili mijenjati prijave sve dok traje proces prijava.
Na ovom mjestu ćete nakon Festivala znanosti moći preuzeti Potvrdnice o održanim aktivnostima za nositelje aktivnosti i suradnike.